SOL

SOL 

(Samenwerkende Ouderenorganisaties Leusden)

De SOL  is de stichting waarin de drie afdelingen van de ouderenbonden KBO (Katholieke Bond voor Ouderen), LAS (Leusdense Algemene Seniorenvereniging) en PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) van Leusden samenwerken.
Doel is de collectieve belangenbehartiging van oudere inwoners van Leusden en Achterveld en voor zover relevant, de ouderen in de regio en in de provincie Utrecht. Onder collectieve belangen worden aangelegenheden verstaan die voor een ruime groep ouderen van belang zijn. Bij collectieve belangenbehartiging wordt geen onderscheid gemaakt tussen leden en niet-leden van de ouderenbonden.
De SOL werkt op velerlei wijze aan het verwezenlijken van de doelstelling. Voor een belangrijk deel gebeurt dat in SMBL-verband.

Voor nadere informatie kunt u een contact opnemen met: sol.voorzitter@gmail.com via het contactformulier.
Correspondentieadres: Beverhoeve 39 3831 TD Leusden.

Bestuur SOL

  • Marcel Landman (voorzitter)
  • Aad Baars (penningmeester)
  • Jos de Boer (lid)
  • Anne van den Dool (lid)
  • Bart Keus (lid)
  • Gerrit Kroeze (lid)
  • Roel Madiol (lid)
  • Piet van Roozendaal (lid)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.