Voedselbank

Voedselbank Leusden

Voedselbank Leusden werkt samen met Voedselfocus Amersfoort.
Dagelijks zetten vele vrijwilligers zich in voor het inzamelen van voedsel, het sorteren, zorgen voor de juiste manier van opslag en stellen de pakketten samen. Het aantal mensen dat tijdelijk van de voedselpakketten gebruik moet maken is variabel omdat via de voedselbank de weg gevonden wordt om de achterliggende problemen aan te pakken.

Voor Wie?

Voor de duizenden huishoudens in Nederland die met minder dan € 220,- per maand voor levensmiddelen en kleding moeten rondkomen.
Het aantal stijgt nog steeds. Vaak gaat het om mensen die door plotseling gewijzigde omstandigheden tijdelijk onder het bestaansminimum van de bijstandsuitkering terecht zijn gekomen.

Noodhulp

Voedselpakketten die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld, zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die een tijdje financieel echt niet rond kunnen komen.
De pakketten zijn beslist niet bedoeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben.
Of voedselpakketten worden verstrekt, hangt af van het bedrag dat maandelijks overblijft voor voeding, kleding en dergelijke. Dit is het bedrag dat resteert nadat de vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen betaald zijn.

Criteria

Bekijk toekenningscriteria hier.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

  • Laatste nieuws Voedselbank Leusden