Voedselbank Club van 50

Club van 50

Hier vindt u alle leden op een rij.

Doel

De voedselbank stelt zich als doel om gezinnen te helpen met voedselpakketten voor de periode dat deze gezinnen niet of onvoldoende aansluiting kunnen krijgen met de reguliere sociale en financiële hulpverlening. Over het algemeen is de gemiddelde periode dat men deze extra hulp nodig heeft tussen de drie en zes maanden.

De voedselbank Leusden was net als die van Woudenberg onderdeel van de Voedselbank Amersfoort. Door de huidige crisis is echter het aantal gezinnen dat een beroep doet op de Voedselbank Amersfoort als ook die van Leusden met rasse schreden toegenomen. Dit leidde tot de dringende vraag dat de Voedselbank Leusden een financiële bijdrage moet leveren voor haar deel in de operationele kosten, zoals werving, opslag en distributie van de goederen.

De vraag

De opgave waar het nu om gaat, is om er voor te zorgen dat er een structurele financiering ontstaat. De financieringsbehoefte is 25.000,- euro per jaar. Dit klinkt veel, maar men moet zich bedenken dat het huidige aantal gezinnen dat afhankelijk is van de voedselbank, in Amersfoort ruim 420 is en in Leusden 44! Gemiddeld bestaat een gezin uit 3 personen. De verwachting is tevens dat dit aantal gezinnen in de loop van 2014 nog pessimistischer moet worden bijgesteld.

De Club van 50, voor uw structurele bijdrage!

Club van 50_300Het project “de Club van Vijftig” is een gericht project van de Stichting Groot-Krakhorst om een vijftigtal grote en kleine organisaties of particulieren, aan elkaar te binden om van de Voedselbank Leusden een structureel succes te maken. Het idee is om minimaal 5 euro per    maand bij te dragen. Als men zich verbindt voor een periode van minimaal 3-5 jaar zet deze “Club van Vijftig” de Voedselbank Leusden goed in het zadel.

Uiteraard is het niet alleen mogelijk dat u meer dan 5 Euro per maand geeft, ook is het mogelijk dat er méér dan vijftig deelnemers komen. Het gaat immers om het halen van de financiële doelstelling van 25.000,- Euro per jaar, en dit voor de komende drie tot vijf jaar.

De leden van “de Club van 50”

downloadpagina150U wordt deelnemer in de club van vijftig door de machtiging af te drukken, in te vullen en op te sturen naar:

Voedselbank Leusden
P/a Willem de Zwijgerlaan 22
3832 CR Leusden

ANBITenslotte wijzen wij er met nadruk op dat u gebruik kunt maken van de gunstige belastingfaciliteiten, die voortvloeien uit de Geefwet en uit de ANBI status. Uw administrateur zal u daarover kunnen inlichten. Wij lichten u graag in over de mogelijkheden om zich met dit initiatief te associëren via de betrokken websites.

Hartelijk dank!
Namens de Voedselbank Leusden

Henk van de Wolde

Bestuurslid Stichting Maatschappelijke Begeleiding Leusden (SMBL)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

  • Laatste nieuws Voedselbank Leusden