Werkgroep Welzijn en Zorg

Samen Maken we Betere zorg voor Leusdenaren

Welzijn en zorg in Leusden

Leusden kent veel mensen die graag en prima hun eigen boontjes doppen. Zij vinden doorgaans zonder hulp van organisaties hun weg. Er zijn echter ook mensen voor wie de weg naar passende zorg en welzijn, naar mobiliteit, een goede woonsituatie en/of een actief en materieel zorgeloos leven niet (meer) of moeilijk te vinden is.

Belemmerende factoren kunnen onder andere zijn:

 • ouderdom of jeugdigheid
 • onvoldoende beheersing van Nederlandse (ambtelijke) taal
 • weinig bekendheid met organisaties en instanties die behulpzaam zouden kunnen zijn
 • beperkte mobiliteit door ziekte of handicap
 • geen of een klein netwerk van relaties
 • onvoldoende inkomsten
 • tegenslag in het leven

Voor hen is het van belang te ontdekken dat er meer mensen zijn met vergelijkbare problemen en dat er mogelijkheden zijn om hun situatie te verbeteren. Ook is er vaak een gids of intermediair nodig om hun belangen op de juiste plekken onder de aandacht te brengen of hen een helpende hand te bieden.

Taken van de werkgroep

 • Het actief volgen en zo nodig beïnvloeden van het gemeentelijk beleid m.b.t. zorg- en welzijnsvoorzieningen, de gezondheid en het welzijn van de inwoners.
 • Het verstrekken van informatie aan de aan SMBL deelnemende organisaties en hun doelgroepen en waar mogelijk aan alle Leusdenaren
 • Het organiseren van activiteiten die voor deze doelgroepen bijdragen aan vergroting van kennis m.b.t. gezondheid en welzijn, handhaving of aan verruiming van sociale netwerken die bijdragen aan zelfredzaamheid, onderlinge steun of signalering,
 • Het bemiddelen van leden uit deze doelgroepen naar benodigde voorzieningen of instanties en het ondersteunen van hen bij eventuele belemmeringen in het bereiken van de juiste en gewenste voorzieningen.

De werkgroep onderhoudt nauw contact met de werkgroepen en organisaties voor sociale advisering en ondersteuning, met ‘Lariks’, de Leusdense organisatie voor welzijnswerk en met de Raad voor Cliëntenparticipatie en de Participatieraad van de gemeente Leusden.

De deelnemers van de werkgroep komen uit de organisaties die SMBL hebben opgericht, aangevuld met mensen die deskundig of ervaren zijn op het terrein van welzijn en zorg, zoals Pauline van de Brink (Downtown Leusden), Ria Huisman (Cliëntenraad Centraal Zorg) en Layla Jafar (werkgroep minima). Voorzitter is Jan Burger.

SMBL biedt meerwaarde door gezamenlijke belangenbehartiging.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.