Werkgroep Wonen, Mobiliteit en Toegankelijkheid

Doelstelling

Onze werkgroep behartigt de belangen voor mensen met een beperking en ouderen met als doel: Wonen, Mobiliteit en Toegankelijkheid te beschermen en te verbeteren.

Samenwerking

De Werkgroep WMT van SMBL is opgericht omdat wonen, mobiliteit en toegankelijkheid vaak nauw met elkaar samenhangen. Ontwikkelingen en problemen op deze terreinen moeten dus ook in onderlinge samenhang bezien worden. 

Tevens komen vraagstukken rondom wonen, mobiliteit en toegankelijkheid ook aan de orde in andere activiteiten van SMBL, de Werkgroep Welzijn en Zorg en de Huiskamer van Leusden. We streven dan ook binnen SMBL naar een goede informatie-uitwisseling en samenwerking met elkaar.

Werkwijze

We behartigen de belangen van mensen met een beperking en ouderen op het gebied van wonen, mobiliteit en toegankelijkheid op de volgende manieren:

 • door attent te zijn op ontwikkelingen in deze gebieden
 • door gevraagd en ongevraagd adviezen te geven m.b.t. situaties en plannen in deze gebieden
 • door op te komen voor belangen in concrete situaties

Onze activiteiten zijn dus gericht op de burgers voor wier belangen wij opkomen. Van hen horen we graag:  

 • wat hun behoeften zijn
 • wat er speelt
 • wat hun ervaringen zijn
 • wat er eventueel mis gaat
Bij die belangenbehartiging richten we ons op de volgende partijen:
 • de lokale en provinciale overheid (gemeente- en provinciebestuur, statenleden en gemeenteraadsleden): deze overheden stellen regels op, maken (beleids)plannen en voeren acties  uit die van invloed zijn op ons leven en onze leefomgeving.
 • andere betrokken partijen zoals woningcorporaties, projectontwikkelaars, architecten, openbaar vervoer ondernemers, winkeliers.

We proberen zo veel mogelijk de plannen en voornemens van deze partijen op deze gebieden te lezen en te beoordelen op de voor ons relevante aspecten. Bij het ontwerp en de uitvoering willen we er op toezien dat een en ander conform onze ideeën wordt uitgevoerd en daarna beoordelen we of dit is gedaan en nemen we eventueel actie als er zaken verbeterd kunnen worden.

Onderwerpen op het gebied van wonen, mobiliteit en toegankelijkheid waarop we ons in het bijzonder richten, zijn de bijzondere aandachtspunten voor mensen met een lichamelijke beperking door ouderdom of handicap (blind, slechtziend, kleurenblind, rollator- of rolstoelafhankelijk, doof, slechthorend, etc.) en voor mensen met verstandelijke beperkingen.

Dit geldt bijvoorbeeld bij:
 • Woningbouw en nieuw te ontwikkelen woongebieden
 • Bestaande woningen
 • Toestand wegen en paden
 • Nieuw aan te leggen wegen en paden
 • Openbaar vervoer en speciaal vervoer
 • Overige transportmogelijkheden
 • Bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van woningen, winkels, bedrijven en gemeentelijke en andere openbare voorzieningen en van de openbare infrastructuur
 • Bijzondere aandachtspunten voor mensen met lichamelijke (blind, slechtziend, kleurenblind, rollator- of rolstoelafhankelijkheid, doof, slechthorend, etc.) en verstandelijke beperkingen. Thema’s als dagbesteding, gehandicapten sport, accommodatiebeleid gemeente (Klepper, Bibliotheek etc)

Indeling werkterreinen

 • Gerrit Wildeboer voorzitter, mobiliteit
 • Koos Egtberts verstandelijk gehandicapten / wonen
 • Guido van Harten techniek, secretaris
 • Jan Burger link met Zorg en Welzijn
 • Willie van den Dool Blinden / slechtzienden
 • Anne van den Dool vertegenwoordiging SMBL , mobiliteit, lid ROCOV
 • Jan Hovenga wonen/bouwen
 • Annet Belt wonen/bouwen
 • Ron Ham vertegenwoordiging DUWGroep

Relaties

 • Contact met gemeentehuis, algemeen: Wouter van den Bedem
 • Contact bij gemeente over OV: Izaak Boone en Bram Harmsen

De Werkgroep WMT hoort graag vragen, voorstellen en reacties van mensen om te horen wat er leeft op het gebied van wonen, mobiliteit en toegankelijkheid. Ook is er altijd behoefte aan mensen die mee willen werken. In beide gevallen kunt contact opnemen met ons via wmt@voorleusden.nl

 

Wat de werkgroep allemaal doet vindt u hier.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.