Wat de werkgroep allemaal doet

Relevante partijen

 • Gemeenteraad, politieke partijen
 • Ouderenbonden
 • Duwgroep
 • VanOnderOp
 • Wensboom
 • Huurdersbelangen
 • ROCOV Utrecht (werkgroepen “Amersfoort” en “Regiotaxi”)
 • Werkgroep Welzijn & Zorg
 • Huiskamer van Leusden

Bij wie behartigen we onze belangen

 • Gemeente Leusden, diverse afdelingen
 • Woningstichting Leusden
 • De Alliantie
 • Nederwoon
 • Huurcommissie
 • Provincie
 • Projectontwikkelaars, aannemers, bouwers
 • Openbaar vervoer ondernemingen (Syntus)
 • Regiotaxi’s
 • Valys
 • 50-PlusBus
 • Winkeliersverenigingen Hamershof en Biezenkamp
 • Abrona, Amerpoort, Philadelphia, Sprank, Down Town Leusden
 • MEE
 • Beweging 3.0

Overige spelers

 • Participatieraad
 • Lariks Leusden
 • De Zonnebloem
 • BAT (BouwAdviesToegankelijkheid) (Job Haug)

Mogelijkheden

 • Reageren op gemeentelijke stukken
 • Reageren op krantenberichten
 • Contact opnemen, opbouwen en onderhouden met gemeentelijke diensten
 • Contact opnemen, opbouwen en onderhouden met projectontwikkelaars, aannemers
 • Onderzoek woon kwaliteit/klachten
 • Onderzoek toegankelijkheid/bereikbaarheid openbare diensten en winkels
 • Publiceren, o.a. plaatselijke krant, berichten ouderenbonden, en via de website VoorLeusden.nl
 • Contacten opbouwen met deskundigen in de regio
 • Enquêtes organiseren en inventariseren van wensen mbt wonen onder de doelgroep
 • Volgen gemeenteraadsvergaderingen en daar punten ter behandeling uit halen
 • Inspreken in gemeenteraadsvergaderingen

Programma punten en plannen 2019

 • Vaste momenten in het gemeentelijke jaarprogramma
 • Bijzondere ontwikkelingen
 • Meer initiatieven nemen
 • Overleg met winkeliersvereniging Biezenkamp
 • Overleg maatwerkvervoer en regiotaxi 
 • Enquête ontbrekende bus in de zuidelijke wijken 
 • Toegankelijkheid Huis van Leusden, hamershof en Biezenkamp 
 • Volgens ontwikkeling woonvisie, woningbouw plannen en woonzorg behoefte onderzoek
 • Gemeentemedewerkers in werkgroep uitnodigen en bij zaken betrekken
 • Nadenken over klachtenlijnen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.